Choď na obsah Choď na menu
 


História v skratke...

Príspevky

História v skratke...

15. 8. 2013

 Materská škola v Nacinej Vsi má bohatú históriu. Aj keď neexistujú zápisy v kronike, z ktorej by sme mohli čerpať informácie o tom, kto v materskej škole učil a kto ju navštevoval, na tejto stránke vám priblížim čo sa dialo v materskej škole do roku 1982 aspoň prostredníctvom fotografií vo fotoalbume.

Dianie v materskej škole je pravidelne dokumentované až od roku 1982, kedy bola slávnostne otvorená nová budova materskej školy, ktorá pre tieto účely slúži dodnes.

Z kroniky materskej školy sa dozvedáme : 

Prvé deti vkročili do novej materskej školy v školskom roku 1982 / 1983. Riaditeľkou materskej školy bola Ľudmila Stuľáková, učiteľkami boli Oľga Dankaninová, Mária Timová a Szološiová. V materskej škole fungovala aj kuchyňa, kuchárkami boli p. Milčíková a Jurčová a o poriadok sa starala teta školníčka Pavelková. Ako sa môžeme dočítať v kronike, v materskej škole sa každoročne deti a ich rodičia stretávali na Slávnosti pri jedličke, oslavovali MDŽ, slávnostne sa zapisovali do základnej školy, oslavovali Deň detí,  lúčili sa spredškolákmi, absolvovali besedy v knižnici, divadelné predstavenia a čo bolo súčasťou vtedajšej doby, pripomínali si Mesiac ČSSP. V školskom roku 1983/1984 v materskej škole učili pani učiteľky Timová, Špiváková a Čornecová. Riaditeľkou bola naďalej p. Stuľáková.  V školskom roku p. uč. Čornecovú znovu nahradila p. uč. Dankaninová. Pre zaujímavosť napr. v školskom roku 1988/1989 navštevovalo materskú školu 68 detí.  V školskom roku 1989/1990 sa v materskej škole zriadila tretia trieda, takže pribudli p. uč. Viera Guľvašová a Ivana Šandorová. V školskom roku 1991/1992 sa riaditeľkou materskej školy stala  Mária Timová. V školskom roku 1993/1994 p. uč. Špivákovú vystriedala p. uč. Mária Lastovková. V ďalšom školskom roku už bola riaditeľkou materskej školy znova p. Ľudmila Stuľáková. Od roku 1995/1996 sa z materskej školy z dôvodu poklesu počtu zapísaných detí stala jednotriedka, riad. MŠ zostala p. Stuľáková, učiteľkou bola p. Timová. Školský rok 1997/1998  materskú školu navštevovalo 36 detí a tak učiteľský zbor doplnila p. Ľudmila Rebičová. V tomto období krátky čas v materskej škole pôsobili aj nekvalifikované učiteľky Adela Šestáková a Ľubica Nemjová. Zmena na riaditeľskom poste nastala v školskom roku 2001/2002, kedy p. riaditeľku Stuľákovú nahradila p. riaditeľka Rebičová. Po jej odchode do dôchodku pôsobila ako riaditeľka p. Martina Koribaničová a v súčasnosti je riaditeľkou materskej školy p. Miloslava Mandelová.