Choď na obsah Choď na menu
 


Súčasnosť

Príspevky

Charakteristika materskej školy

7. 7. 2013

Materská škola v Nacinej Vsi je dvojtriednou materskou školou , ktorej zriaďovateľom je Obec Nacina Ves. Poskytuje celodennú starostlivosť deťom od 3 do 6 rokov, deťom s odkladom povinnej školskej dochádzky a podľa kapacitných podmienok aj deťom dvojročným a deťom so ŠVVP.   Vzdelávanie zabezpečujú 4 pedagogické zamestnankyne. Je umiestnená v typizovanej jednoposchodovej budove.  Interiér materskej školy tvorí herňa, jedáleň, spálňa, šatňa, umyváreň, kancelária a skladové priestory. Materská škola je dobre materiálovo aj technicky vybavená. Rekonštrukciou prešla aj umyváreň a sociálne zariadenia pre deti aj pre dospelých a v celej budove sú osadené nové plastové okná a dvere.

 

Exteriér MŠ je zrekonštruovaný , materská škola má nové detské ihrisko, na ktorom sú umiestnené šmýkačky, domčeky, pieskovisko, pružinové aj závesné hojdačky , kolotoč a altánok. Deti majú v prípade nepriaznivého počasia k dispozícii pomerne priestrannú terasu. Zrekonštruovaný je aj chodník, ktorý je tvorený zámkovou dlažbou a priestor s novými lavičkami. Úpravu zelene na školskom dvore zrealizoval záhradný architekt. Areál materskej školy je oplotený, materská škola má vlastný zabezpečovací systém.   ( Fotografie z interiéru a exteriéru materskej školy nájdete vo fotogalérii.)