Choď na obsah Choď na menu
 


Náš deň

Príspevky

Denný poriadok

3. 9. 2013

 Prevádzka MŠ : 6,30 – 16,30

Denný poriadok

6,30 – 8,30                  Hry a hrové  činnosti, Edukačná aktivita,

                                     Pohybové a relaxačné cvičenia

8,30 – 9,00                  Činnosti zabezpečujúce životosprávu ( osobná hygiena, desiata )

9,00 – 9,30                  Edukačná aktivita, Hry a hrové činnosti

                                               ( výchovno – vzdelávacia činnosť )

9,30 – 11,30                Pobyt vonku

Činnosti zabezpečujúce životosprávu ( osobná hygiena, obed )

                                      Popoludňajší odpočinok

Činnosti zabezpečujúce životosprávu ( osobná hygiena, olovrant )

15,00 - 16,30               Hry a hrové činnosti, Edukačná aktivita